Thu. May 23rd, 2024

Category: Latest News

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध पदांसाठी परीक्षाच्या नवीन तारीख जाहीर

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध पदांसाठी दि. ४ आणि ५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेले परीक्षा प्रशासकीय कारणास्तव पुढे…