Mon. May 27th, 2024

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध पदांसाठी दि. ४ आणि ५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेले परीक्षा प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या होते. आता सदर परीक्षा दि. १६ आणि १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहेत.

सदर परीक्षा बाबत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, कनिष्ठ अभियंता, विधी सहायक, लघुटंकलेखक, अधीक्षक/जिल्हा वक्फ अधिकारी आणि कनिष्ठ लिपिक या पदांच्या परीक्षा दि. १६ आणि १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहेत.

सदर परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना परिक्षा प्रवेशपत्र यथावकाश पाठविण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *